FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
24% (177 votes)
राम्रो
21% (155 votes)
ठीकै
55% (408 votes)
Total votes: 740