ताजा जानकारी

तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
28% (92 votes)
राम्रो
20% (64 votes)
ठीकै
52% (171 votes)
Total votes: 327