ताजा जानकारी

तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
27% (113 votes)
राम्रो
20% (83 votes)
ठीकै
54% (229 votes)
Total votes: 425