ताजा जानकारी

तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
27% (97 votes)
राम्रो
20% (72 votes)
ठीकै
54% (197 votes)
Total votes: 366