FAQs Complain Problems

ताजा जानकारी

प्रशासन

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल  
अनिल प्रसाद जोशी शाखा अधिकृत  ९८५१२२२५७८ joshia540@gmail.com
प्रकाश डंगोल  कम्प्युटर अपरेटर, स.पाँचौ  ९८४१५४४९८७ d2pulight@gmail.com 
निलु कुमारी शाह वरिष्ठ सहायक, स.पाँचौ 9844381111  
मन सिलवाल खा.प.स.टे., स.चौथो 9849138611  
सुशिला पोखरेल सहायक महिला विकास निरिक्षक, स.चौथो 9851237629  
रमा अर्याल    स.चौथो 9841012516  
ज्योती पन्थी     महिला कार्यकर्ता, स.चौथो 9841384012  
जगदीश अधिकारी     सहायक कम्प्युटर अपरेटर, स.चौथो 9841676921