FAQs Complain Problems

ताजा जानकारी

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शंकरराज पाठक प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत info@tokhamun.gov.np ९८५११७३०८६
बाबुराम गौतम अधिकृत दशौँ शिक्षा शाखा bbrmgtm@gmail.com ९८४१७५८९७१
ज्ञान बहादुर अधिकारी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा gbadhikari2000@gmail.com ९८५१११५०१३
अनिल प्रसाद जोशी सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा suchanaadhikari@tokhamun.gov.np ९८५१२२२५७८
बिमला ढकाल अन्तरिक लेखा परिक्षक आलेप शाखा bimala2067@gmail.com ९८४१९३८८३४
ई. अनुषा शर्मा इन्जिनियर नक्सा शाखा anusha069bce@gmail.com 9843048671
पुजा सिंह शाही इन्जिनियर पूर्वाधार शाखा shahipuja999@gmail.com ९८४८५४८७९१
ई. रुद्रनाथ आचार्य इन्जिनियर नक्सा शाखा er.rudracharya@gmail.com ९८५१०६१९५७
ई. बसन्त पाठक सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा basanta.pathak7@gmail.com; ito.tokhamun@gmail.com ९८५११३७५१३
ई. सन्तोष पौडेल इन्जिनियर नक्सा शाखा santro.poudel92@gmail.com ९८५६०५४२०३
आ. लोकेन्द्र आचार्य आर्कीटेक्चर नक्सा शाखा lokuendra@gmail.com ९८५१२१८१९९
विजेन्द्र श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर नक्सा शाखा ९८५१११९५९९
दामोदर भण्डारी अधिकृत छैटौं योजना/राजश्व शाखा ९८४९८८६७३९
मधुसुदन मिश्र सहायक पाँचौं योजना शाखा gongabu8@gmail.com ९८४१३१९०६९
प्रकाश डंगोल सहायक पाँचौं प्रशासन शाखा d2pulight@gmail.com 9841544987
प्रतिमा पौडेल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा pratimapoudel61@gmail.com ९८५६०२२५९६
अशोक अधिकारी सहायक पाँचौं पंजीकरण शाखा ९८४१५६५९८३
कुबेर ढुंगाना सहायक पाँचौं जिन्सी शाखा ९८४९१५२९५५
सुवाश सापकोटा सहायक पाँचौं प्रशासन ९८४०३५५५३२
दीपक कुमार धिताल सहायक चौथो योजना शाखा dpk432@gmail.com 9851173287
प्रल्हाद बानिया सहायक चौथो राजश्व शाखा 9841630327
गणेश प्रसाद कोइराला सहायक चौथो राजश्व शाखा ९८५१२५९९१०
विजयालक्ष्मी डंगोल अमिन नक्सा शाखा 9860331131