FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

वार्षिक नगर विकास योजना २०८०-८१

 

 

 

किताब download गर्न माथिको QR Code स्क्यान गर्नुहोस वा तलको लिंकमा click गर्नुहोस्: 

वार्षिक नगर विकास योजना २०७९-८०

किताब download गर्न माथिको QR Code स्क्यान गर्नुहोस वा तलको लिंकमा click गर्नुहोस्: 

आ.व. ०७३/०७४ को नीति योजना तथा कार्यक्रम सहितको बार्षिक नगर बिकास योजना

दोस्रो नगरपरिषदबाट स्वीकृत आ.व. ०७३/०७४ को नीति योजना तथा कार्यक्रम सहितको बार्षिक नगर बिकास योजना पुस्तिका

बार्षिक नगर बिकास योजना आ.व. २०७४/०७५

टोखा नगरपालिकाको आगामी आ.व. २०७४/०७५ का लागी स्वीकृति कार्यक्रम, योजना तथा बजेट सहितको तेस्रो नगरपरिषदको निर्णयहरु