सहकारी शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
कमला कार्की  सहकारी अधिकृत  ९८४१६०८७८४  kakamala128@gmail.com

 

                     सहकारी संस्थाहरूको विवरण

क्र.सं. दर्ता नं. दर्ता मिति सहकारीको नाम ठेगाना संस्थाको कार्यक्षेत्र संस्थाको किसिम हालको शेयर सदस्य संख्या अध्यक्ष/सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नंम्बर ईमेल
७९८ २०५९/८/१२ श्री लक्ष्मीपुर  टोखा सरस्वती  टोखा नपा पुरै  बचत तथा ऋण  २५       
९०९ २०६२/१२/४ आदर्श महिला  टोखा सरस्वती  टोखा सरस्वती  बचत तथा ऋण  ५७६ सुशिला श्रेष्ठ  ९८०३२०७७९४  
१००१ २०६३/०५/२८ सपनातिर्थ  टोखा सरस्वती   टोखा नपा पुरै  बहुउद्देश्यीय   २८ विश्‍वराज श्रेष्ठ ९८४१२८८४२१  
१०७४ २०६३/०९/२० श्री कृष्ण  धापासी  धापासी  बचत तथा ऋण  ४७ मोहन प्रसाद पाण्डे ०१-४३७८३७१/ ९८४११२८११२४  
११३० २०६४/०२/२८ मिर्मिरे  टोखा सरस्वती  टोखा सरस्वती, चंदेश्वारी  बचत तथा ऋण  ३६ काशिनारायण डंगोल  ९८४१२०७९५६  
११३७ २०६४/२/२९ बैकल्पिक  धापासी  धापासी, गोंगबु  बहुउद्देश्यीय  १००३ रामकृष्ण लकान्द्री  ९८५१०३५६३१  
१२०६ २०६४/०४/१३ श्री स्वच्छा  गोंगबु  गोंगबु  बहुउद्देश्यीय   सुदर्शन अधिकारी  ९८५११९५४८०  
१२१० २०६४/०४/२३ जुनेली महिला टोखा चंदेश्वारी  टोखा चंदेश्वारी  बचत तथा ऋण  २९५ सरस्वती नापित ९८४९५३९१४७/९८४९४३५३८९  
१२४१ २०६४/०५/२४ नयाँ किरण  टोखा टोखा सरस्वती र चंदेश्वारी  बचत तथा ऋण  ६४ राष्ट्रमान श्रेष्ठ  ९८५१०७८६३१  
१० २०५० २०६५/१०/२४ मनकामनादेवी महिला  टोखा-१ टोखा-१ कृषि ३२ शुशिला लामिछाने  ९८४१९३१८५४  
११ २०७१ २०६५/११/०१ शुभसाइत  गोंगबु  स्वेतसदन बिद्यालय भित्र  बचत तथा ऋण  २५ मगज ब. पन्थी  ९८४१९५८४६१  
१२ २२२७ २०६६/०१/२२ नारी संरचना  धापासी  धापासी  बचत तथा ऋण  २५ मनिशा थपलिया  ९८४१७४४५३३  
१३ २३०१ २०६६/०२/२४ टोखा अभियान  टोखा सरस्वती  टोखा सरस्वती, चंडेश्वरी  बचत तथा ऋण  २८ हरिकृष्ण श्रेष्ठ  ९८५११२६३६५  
१४ २३४० २०६६/०३/०९ ईगल आइ  धापासी  संस्थागत  बचत तथा ऋण  ३५ उत्तम कु. श्रेष्ठ     
१५ २४०२ २०६६/०४०४ टोखा भगवती   टोखा सरस्वती  टोखा नपा पुरै बचत तथा ऋण  १६१ लक्ष्मी नारायण महर्जन  ९८०१०८५१५२/०१५११०३७५  
१६ २५४० २०६६/०५/२८ अस्टसिद्धि  धापासी  धापासी  बचत तथा ऋण २०१ अजिता पौडेल ९८४१७११७११  
१७ २६१८ २०६६/०६/२८ नयाँ पाइला  धापासी  धापासी  बचत तथा ऋण ५३ कुसुम बिष्ट  ९८४११९४१७२/९८४१२४०६७८  
१८ २८०१ २०६६/०९/३० ग्रीनल्यान्ड  गोंगबु  ग्रीनल्यान्ड मा.वि. आवद्ध  बचत तथा ऋण २५ रमेश पन्थी  ०१-४३८९३४२  
१९ २९७५ २०६६/१२/०५ प्रयासनगर  धापासी  धापासी, गोंगबु  बचत तथा ऋण १६४ चन्द्रकान्त खनाल ९८५११४१६७२  
२० ३००८ २०६६/१२/१२ ग्रोबर  गोंगबु  गोंगबु आश्रय नेपालमा आवद्द  बचत तथा ऋण ३० जगदीश रिजाल  ९८५१००१५१३  
२१ ३२२७ २०६७/०२/२५ हाम्रो सहारा  टोखा चंडेश्वारी  टोखा चंडेश्वरी, सरस्वती, गोंगबु, धापासी  बचत तथा ऋण ४० राजेश श्रेष्ठ  ९८५११२५४२०  
२२ ३३७६ २०६७/०५/२९ एभाइटल  गोंगबु 

नेपाल आधारभूत सामाजिक परिषदमा आवद्द 

बचत तथा ऋण २५ शूर्य काफ्ले ९८६०३१३५०९  
२३ ३४८३ २०६७/०५/२९ सुनघाभा  धापासी  टोखा नपा भरि  बचत तथा ऋण २५ राजेन्द्र श्रेष्ठ  ९८५१०६६०१८  
२४ ३५३६ २०६७/०८/०७ टोखा शिवपुरी  टोखा सरस्वती  टोखा सरस्वती, चंडेश्वरी, झोर महांकाल  बचत तथा ऋण २५ रामकृष्ण श्रेष्ठ  ९८४९४९३६४६  
२५ ३६४९ २०६७/११/१५ बसला  टोखा सरस्वती टोखा नपा भरि  बचत तथा ऋण २५ जनकराज श्रेष्ठ  ९८५१०८३८४६  
२६ ३६६५ २०६७/११/३० क्यान्डल  टोखा चंडेश्वरी  टोखा नपा भरि  बचत तथा ऋण २५

हरिराज श्रेष्ठ

 

 

 

 

9851093374  
२७ ३८९८  २०६८/०८/२६ मेरो प्यारो गोंगबु  गोंगबु  बचत तथा ऋण २६ कमला महत ९८४१७७७२८२  
२८ ३९१६  २०६८/१०/१७ दिपदर्शन गोंगबु  गोंगबु  बचत तथा ऋण २५ निरकुमार मोक्तान विरवल तामाङ ९८५१११७५५२८  
२९ ३९१८ २०६८/१०/२४ त्रिपला  गोंगबु  गोंगबु  बचत तथा ऋण २५ राप्पू पौडेल  ९८५११३४८५४  
३० ३९२५ २०६८/११/११ तिलिंगाटार  गोंगबु  गोंगबु  बचत तथा ऋण ७१ जमुना गिरी  ९८४१२६६६०८  
३१ ३९४२ २०६८/११/२८ भर्गो  गोंगबु  गोंगबु  बचत तथा ऋण २५ गणेश प्रसाद  ९८४१८८५१४१  
३२ ३९५३ २०६८/१२/२३ जन अपेक्षा  गोंगबु  गोंगबु  बचत तथा ऋण २५ पशुपती लामिछाने  ९८५१०१९९५८  
३३ ३९५४ २०६८/१२/२६ उर्वरा  गोंगबु  गोंगबु  बचत तथा ऋण २५ गोपी ब. खतिवडा ९८५११४९९०९  
३४ ३९६१ २०६९/०१/०३ जय शंकर  धापासी  गोंगबु र धापासी  बचत तथा ऋण ५० विष्णु पोखरेल    
३५ ३९९२ २०६९/०२/२४ चेतनशील महिला  गोंगबु गोंगबु बचत तथा ऋण ५० सुमित्रादेवी सुवेदी  ९८४१६६६७३८  
३६ ४०४६ २०६९/०५/१७ बृहत उर्वर  धापासी  धापासी, टोखा चंडेश्वरी  बचत तथा ऋण ५० भगवती गाैतम ९८५११४५१५४  
३७ ४०४८ २०६९/०५/२० अष्ट विनायक  गोंगबु  गोंगबु  बचत तथा ऋण २५ विमला थापा  ९८१८१७०५६४  
३८ ४०४९ २०६९/०५/२० विशिष्ट  धापासी  धापासी  बचत तथा ऋण २५ सावन्त श्रेष्ठ  ९८४१२१०३१८  
३९ ४०८८ २०६९/०७/२० व्यास भुमि उपभोक्ता  गोंगबु  गोंगबु  उपभोक्ता  २५ कमल्हारी जिसी  ९८५११४२९७५  
४० ४०९२ २०६९/०७/२७ ज्ञान अमृत  धापासी  धापासी  बचत तथा ऋण २५ कमल बहादुर राना  ९८४१७६९८४४  
४१ ४१०२ २०६९/०८/२६ प्रसाद वचत  गोंगबु  गोंगबु  बचत तथा ऋण २६ सूचना मिश्र  ९८४१६८०५५५  
४२ ४१०८ २०६९/०९/०१ धनमिलन  धापासी  धापासी  बचत तथा ऋण २५ प्रवेश पुरी     
४३ ४११५ २०६९/०९/१२ बसुन्धारा  धापासी  धापासी  बचत तथा ऋण २५ ज्ञान ब. लामा  ९८५१०५८९०९  
५३ ४१३० २०६९/१०/२८ सिन्दुर  धापासी  धापासी  बचत तथा ऋण २५ राजेन्द्र खडका ९८६०९२४१५४  
४४ ४१५६ २०७०/०१/०९ समुन्द्रदेवी  गोंगबु  गोंगबु  बचत तथा ऋण २५ राजेन्द्र कु. सिटौला  ९८५१०२५२५३  
४५ ४१९८ २०७०/०४/०९ नयाँपुस्ता  टोखा चंडेश्वरी  टोखा चंडेश्वरी कृषि  २५ राजकुमार डंगोल  ९८५१००५३८७  
४६ ४२०५ २०७०/०५/१९ विष्णाप  टोखा सरस्वती  टोखा चंडेश्वरी, सरस्वती  बचत तथा ऋण ५१ नविन कु. डंगोल  ९८५१११११९७  
४७ ४२१० २०७०/०६/१५ श्री लक्ष्मी महिला  टोखा सरस्वती  टोखा सरस्वती  कृषि  २५ मथुरा प्रजापति  ९८४१६२६७७९  
४८ ४२५३ २०७१/०४/११ तुख्य  टोखा चंडेश्वरी  टोखा चंडेश्वरी, सरस्वती  बचत तथा ऋण  ५० नबिन श्रेष्ठ  ९८४११७१४४६  
४९ ४२८०   अमर प्रहरी  परिवार     बहुउद्देश्यीय         
५० ४३२८ २०७२/०६/०५ कर्मयोगी  टोखा-३ टोखा नपा भरि  बहुउद्देश्यीय  २६ श्याम डंगोल  ९८५१०२५९०१  
५१ ४३८७ २०७३/१०/०३ सिर्जनशील समूह  टोखा-८ टोखा ८ बहुउद्देश्यीय  २५ नर बहादुर तुमसिङ ९८५१०७२०७५  
५२ ४३९२ २०७३/१०/१४ नेपालोदय  टोखा-९ टोखा-९ बहुउद्देश्यीय  २७ जय प्रकाश बुढामगर  ९८५१००७२०५/०१४३८२८५३  
५३ ४३९६   छिमेकि मिलाप     बहुउद्देश्यीय    बलराम थापा ९८५७०२२८१८  
५४ ४४३४ २०७४/०२/०७ माला  टोखा-६ टोखा-६ बहुउद्देश्यीय  २५ सनतोष काफ्ले ९८५८०२४५०९  
५५ ४४४२ २०७४/०२/२१ टोखाटार  टोखा-२ टोखा-२ बहुउद्देश्यीय  २५ राजु डंगोल  ९८४१५७१९५३  
५६ ४४६६ २०७४/०२/२४ स्काई बृज  टोखा-१ टोखा-१ बहुउद्देश्यीय  २५ सुनिल भट्टराई ९८५६०५१००९  
५७ ४५३१   चैत्य     बहुउद्धेश्यीय