Flash News

तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
26% (107 votes)
राम्रो
20% (81 votes)
ठीकै
54% (222 votes)
Total votes: 410