ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

चालु आ.व.०७३/७४ को भाद्र महिना १ गते देखि लागू हुने राजश्व दर रेट

चालु आ.व. ०७३/७४ को भाद्र १ गते देखि लागू हुने गरी निम्नानुसारको राजश्वर दर रेट कायम गरिएको सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराईन्छ ।