कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

टोखा नगरपालिकाको चौमासिक प्रगति समिक्षा तथा कार्ययोजना, आ.व. २०७५-७६