कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

ई. बसन्त पाठक

Email: 
basanta.pathak7@gmail.com; ito.tokhamun@gmail.com
Phone: 
९८५११३७५१३
Section: 
सूचना प्रविधि शाखा