कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

७५औं कार्यापालिका बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा-कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु, सबै