ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

१६ दिन अभियान कार्यक्रममा सहभागी गर्ने गराईदिने सम्बन्धमा-श्री वडा अध्यक्ष ज्यूहरु सबै