ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना(२९,३१,४०)को म्याद थप तथा स्वीकृतिको भुलसुधार सम्बन्धि सूचना(ठेक्का नं २८ र ३०)

मिति २०७७/११/२१ को कारोबार दैनिकमा प्रकाशित