कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना- मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद

मिति २०७५/१२/२१ को नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना