कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

शिक्षा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा- वडा कार्यालयहरु, सबै