कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा -वडा अध्यक्ष ज्यूहरु सबै