ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

लैङ्गिक हिंशा विरुद्धको १६ दिने अभियान कार्यक्रममा सहभागी गर्ने गराईदिने सम्बन्धमा- श्री वडा अध्यक्ष ज्यूहरु, श्री कार्यपालिका महिला सदस्य ज्यूहरु श्री वडाका महिला सदस्य ज्यूहरु (सबै)