कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

राजश्‍व सफ्टवयर संचालन सम्बन्धमा- श्री वडा कार्यालयहरु, सबै