ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ललितपुरको प्रस्ताव आह्वानको सूचना