कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

बैठकमा प्रगति विवरण सहित उपस्थित हुनु हुन- शाखा प्रमुख ज्युहरु सबै