कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा- श्री कार्यपालिका सदस्य ज्युहरु, श्री महिला सदस्य ज्यूहरु (सबै)