कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

नवौं नगरसभाको पहिलो बैठक (मिति २०७८-०३-०९) का झलकहरु