FAQs Complain Problems

नयाँ प्रशासकीय भवन समुद्घाटनमा उपस्थिति सम्बन्धमा

सम्पूर्ण नगरवासीहरु 

सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरु 

सम्पूर्ण मेडिया कर्मीहरु 

सम्पूर्ण विद्यालयहरु 

सम्पूर्ण सहकारीहरु 

सम्पूर्ण टोल विकास संस्था/उपभोक्ता समितिहरु 

सम्पूर्ण सामाजिक संघसंस्थाहरु 

सम्पूर्ण कर्मचारीहरु