कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

तरकारी बाली साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रममा आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना