कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

ठेक्का नं. 6(b) र ११ स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना तथा ठेक्का नं. 6(a) रद्द सहित

मिति २०७७/०९/२२ को आर्थिक दैनिकमा प्रकाशित