ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

ठेक्का नं. १८-२७ को स्वीकृतिको आशयको सूचना

मिति २०७७/१०/१५ को अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित