कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

टोखा नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभा नीति, बजेट तथा कार्यक्रम, आ.व. २०७६/७७