कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा-श्री लोकेन्द्र आचार्य, श्री सन्तोष पौडेल, श्री बिजेन्द्र श्रेष्ठ