कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

कोभिड-१९ संक्रमितको होम आइसोलेशन पोषण खर्च सम्बन्धमा