कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

कार्यपालिकाको ४५ औँ बेठक (कात्तिक ८ ) का निर्णयहरु