कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

कार्यक्रमा उपस्थिति तथा सहभागी गराईदिने बारे -अध्यक्ष ज्यूहरु सबै, कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु सबै