कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

कार्यक्रममा उपस्थिति तथा सहभागी गराईदिने सम्बन्धमा- श्री वडा अध्यक्ष ज्युहरु, कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु (सबै)