ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको लागि कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना