कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदकाे सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना