कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

उपस्थिति सम्बन्धमा सहकारी संस्थाहरु सबै- टोखा नगरपालिका