ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

ई-हाजिरी संचालन सम्बन्धि तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा