कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

स्वास्थ्य शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल 
रणलाल खुलाल  जनस्वास्थ्य अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौँ) ९८५१०१६२८६  ranalalkulal2026@gmail.com
झुमा मैनाली   अस्पताल नर्सिंग निरीक्षक (अधिकृतस्तर छैंठौ) ९८४१३९९२४९  mainalijhuma@gmail.com
कोष बिलास बगाले सि. अहेव (अधिकृत छैटौं) ९८४६१०७३०७ koshbagale123@gmail.com
  बसन्त गैरे  प.नि. सुपरभाइजर (अधिकृत छैटौं) ९८५८०२८४२८ basanta92110@gmail.com

 

स्वास्थ्य संस्थाहरुको विवरण

क्र.सं. स्वास्थ्य संस्थाको नाम ठेगाना इन्चार्ज/सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नंम्बर   र्इमेल     
झोर स्वास्थ्य चौकी  टोखा नपा-१  सरिता पोख्रेल ९८४७०४२२४८  
२  टोखा चंडेश्वरी प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र  टोखा नपा-२  डा. प्रभा कार्की  ९८४१८२००१२  
टोखा सरस्वती स्वास्थ्य चौकी  टोखा नपा-३  सुर्यलाल श्रेष्ठ  ९८४८९०९७९८  
धापासी स्वास्थ्य चौकी  टोखा नपा-७   उज्ज्वल शर्मा  ९८४१०९९३४४  
गोंगबु स्वास्थ्य चौकी  टोखा नपा-८  अनिता बुढा  ९८४१२४०८५५  
शहरी स्वास्थ्य केन्द्र  टोखा नपा-११ ज्ञानु भण्डारी  ९८४३२८६४४४