कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

शंकरराज पाठक

Email: 
info@tokhamun.gov.np
Phone: 
014985013
Weight: 
-20