FAQs Complain Problems

ताजा जानकारी

कृषि शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
सुमित्रा पाठक  अधिकृत छैंटौ  ९८४१०१५१७५ sumitrapathak034@gmail.com    
धन कुमारी कोइराला   प्रा.स. ९८४३१८४१६७ saraswatikoirala@yahoo.com
लक्ष्मी गुरुङ  स. चौथो  ९८४२९७३७४५  
सुकराती लिम्बु  का.सहयोगी  ९८६०९७६७६०