Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

नयाँ विद्यालय खोल्ने, स्थानान्तरण, स्वामित्व तथा नाम परिवर्तन, नयाँ कक्षा थप सम्बन्धि सूचना