FAQs Complain Problems

Flash News

न्यायिक समिति

समितिका सदस्यहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल  
मुरारी तामांग, नगर उपप्रमुख   संयोजक  ९८५१२५४७८९ murari.tokhamun@gmail.com
गोपीकृष्ण पाठक सदस्य  ९८४९११३५९५  
चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ  सदस्य  ९८५१२१००३१