FAQs Complain Problems

Flash News

आर्थिक प्रशासन

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल  
बिमला ढकाल  बरिष्ठ लेखा अधिकृत, अधिकृत आठौँ  ८४१९३८८३४ bimala2067@gmail.com
प्रतिमा पौडेल सहायक लेखा अधिकृत, अ.छैटौं ९८५६०२२५९६ pratimapoudel61@gmail.com
अम्बिका भण्डारी लेखा सहायक, स.चौथो ९८४१४२८९६८  
गणेश प्रसाद कोईराला स.क.अपरेटर, स.चौथो ९८५१२५९९१० koiralaganesh72@gmail.com