FAQs Complain Problems

Flash News

लघु उद्दम विकास

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल  
रोश्नी तामाङ्ग   उद्यम विकास सहजकर्ता 9861446881 roshneetmg120@gmail.com
ज्ञानुु कुमारी शाही उद्यम विकास सहजकर्ता  9868366021 gyanu0271@gmail.com

 

 

 

गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका,२०७७ हेर्न यहाँ click गर्नुहोस