FAQs Complain Problems

Flash News

आन्तरिक लेखा परिक्षण तथा बेरुजु फर्छ्यौट ईकाइ

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल  
बिमला ढकाल लेखा अधिकृत, अ. सातौं 9841938834 bimala2067@gmail.com
इन्दिरा न्यौपाने वरिष्ठ लेखा सहायक, स.पाँचौ  9860311133  

 

अन्तिम  लेखापरिक्षण प्रतिवेदन हेर्न यहाँ click गर्नुहोस