Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

२०७७-०१-२३ सम्म कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गरेका मुख्य-मुख्य कार्यहरु