कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

सुपरिवेक्षक तथा गणक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !!!