Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

विद्यालयको नाम, स्थान तथा स्वामित्व परिवर्तन, नयाँ कक्षा थप, विषय थप आदि सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना