Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

विद्दुतीय बोलपत्र अन्तिम पटक म्याद थप सम्बन्धि सूचना-ठेक्का नं. ४८ र ४९

मिति २०७७/०३/२४ गतेको नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित