Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

विदेशबाट आई Quarantine मा रहेको व्यक्तिहरुको RDT परिक्षणमा सबै negative रहेको जानकारी