Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

मिति २०७७/०१/०९ सम्म यस नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकमको विवरण