Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना-ठेक्का नं. १२ (बालुवा लिलाम बढाबढ)